arsmoteNesodden Velforbund

Nyttige linker Informasjon om Nesodden Velforbund Medlemsinformasjon Vellenes fellesorganisasjon Veiene våre MVArefusjon og veistøtte Medieomtaler Informasjon om vann og avløp Radonmålinger på Nesodden Fellesvelets avis Nyttige linker


følg oss på
facebook

Støtt oss
med din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

Årsmøte 2021:

Pga Covid19 ble årets årsmøtet gjennomført digitalt via Teams, onsdag 5. mai d.å.

 

Referat her.

 

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Årsberetning
  3. Revidert regnskap
  4. Budsjett
  5. Fastsette kontingent
  6. Innkomne forslag/saker satt på dagsorden
  7. Retningslinjer for styrets arbeid
  8. Valg av leder og styremedlemmer
  9. Valg av valgkomité på 3 medlemmer
  10. Valg av revisor

 


Årsberetning 2020     >

Regnskap 2020     >

Kommentarer til regnskapet     >

Budsjett 2021 og 2022     >


REPRESENTASJON:
Foreningene/lagene kan stille med følgende antall representanter ifht. antall medlemmer i velet:
1 til 50 medlemmer: 2 representanter
51 til 100 medlemmer: 3 representanter
over 101 medlemmer: 4 representanter
Vi håper alle våre medlemmer stiller med representanter på møtet.


Tidligere årsberetninger:

Årsberetning 2006

Årsberetning 2007

Årsberetning 2008 / Tiltaksplan 2009

Årsberetning Stiftelsen Hellviktangen 2008
Årsberetning 2009
Årsberetning Stiftelsen Hellviktangen 2009

Årsberetning 2010

Årsberetning 2011

Årsberetning 2012

Årsberetning 2013
Årsberetning 2014, Oppsummering VFO 2014, Juridisk betenkning, 2014.

Årsberetning 2015

Årsberetning 2016

Årsberetning 2017

Årsberetning 2018

Årsberetning 2019

Årsberetning 2020


Referater fra tidligere årsmøter:

Referat fra årsmøte 2006

Referat fra årsmøte 2007

Referat fra årsmøte 2008

Referat fra årsmøte 2009
Referat fra årsmøte 2010

Referat fra årsmøte 2011

Referat fra årsmøte 2012

Referat fra årsmøte 2013

Referat fra årsmøte 2014

Referat fra årsmøte 2015

Referat fra årsmøte 2016
Referat fra årsmøte 2017

Referat fra årsmøtet 2018 - Presentasjon- årsmøtet 2018 (pdf-format)

Referat fra ektraordinært årsmøte - om veilys i private veier 2019

Referat fra årsmøtet 2019

Referat fra årsmøtet 2020

 

Regnskap fra tidligere år:

Regnskap 2010, revisjonsberetning 2010

Regnskap 2011, noter til regnskap, revisjonsberetning 2011

Regnskap 2012, noter til regnskap, revisjonsberetning 2012

Regnskap 2013, noter til regnskap, revisjonsberetning 2013

Regnskap 2014, revisjonsberetning 2014

Regnskap 2015, kommentarer til regnskap, Revisjonsberetning 2015

Regnskap 2016, Kommentarer til regnskapet, Revisjonsberetning

Regnskap 2017, Revisjonsberetning

Regnskap 2018, Revisjonsberetning

Regnskap 2019, Kommentarer til regnskapet, Revisjonsberetning

Regnskap 2020, Kommentarer til regnskapet, Revisjonsberetning (kommer)Nesodden Velforbund har i dag 37 vel og veilags-medlemmer, dvs. totalt 2.710 medlemmer. Hvis hvert medlem representerer en husstand, kan vi si at vi representerer ca. 7.000 innbyggere, eller ca. en tredel av Nesoddens befolkning.
Nesodden Velforbund, Boks 119, 1457 FAGERSTRAND, E-mail: kontakt@nesoddenvelforbund.no - Org. nr. 970 994 912