Nesodden Velforbund

Nyttige linker Informasjon om Nesodden Velforbund Medlemsinformasjon Vellenes fellesorganisasjon Veiene våre MVArefusjon og veistøtte Medieomtaler Informasjon om vann og avløp Radonmålinger på Nesodden Fellesvelets avis Nyttige linker


følg oss på
facebook

Støtt oss
med din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

Ledermøte for velene på Nesodden:

 

NYTT MØTE: torsdag den 22. mars 2018 kl. 19:00, på Læringsrom 1 på Tangenten.

 

Styret i Nesodden Velforbund ønsker å bidra mer i velenes arbeid og velenes utfordringer, og vi ønsker å være mere synlige. I dag er det to arenaer for dette; årsmøtet i Nesodden Velforbund og uformelle møter med vel-ledere. Velforbundet opplever at selv om velene har forskjellige utfordringer, er det mange fellestrekk. Sist gang vi hadde et slikt møte var 26. oktober 2017.
Da ble det bestemt at et nytt møte skulle avholdes 15. mars 2018 med forbehold fordi ordfører og rådmann også skulle inviteres.
Vi har snakket med ordfører og rådmann og funnet torsdag 22. mars 2018 som den mest passende datoen.

Det kalles derfor inn til møte torsdag den 22. mars 2018 kl. 19:00, på Læringsrom 1 på Tangenten.
Vi håper det passer for flest mulig og det er fint hvis du sier ifra hvis du eller noen fra ditt styre kommer!

 

Tema:
• Veilys
• Strandryddeuke
• Innfartsparkering
• Eventuelt

 

Disse møtene er åpne diskusjonsmøter hvor formålet er å diskutere felles utfordringer, og eventuelle ønsker om bistand fra velforbundet eller kommunen.

Vi har hatt møte med ordfører og rådmann angående veilys. De er invitert til møtet for å høre på og/eller delta i diskusjonen, og eventuelt informere fra kommunen.

Vi har fått en henvendelse fra Marinreparatørene angående en strandryddeuke i mai. Vi ønsker å lodde stemningen for dette, Lars Dalen fra Marinreparatørene vil informere i møtet. Innfartsparkering er et tema vi har blitt bedt om å se på. Vi ønsker en diskusjon om temaet, mulige forslag til løsninger til kommunen.

 

Vi vil informere nærmere om temaene på Facebook-siden før møtet.

Vi er selvfølgelig åpne for innspill til andre temaer.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

OM LEDERMØTENE:

 

Styret i Nesodden Velforbund ønsker å bidra i velenes arbeid og velenes utfordringer, og vi ønsker å være mere synlige. Velforbundet opplever at selv om velene har forskjellige utfordringer, er det mange fellestrekk. Kommunen opplever også velene som en felles enhet, og henvender seg til oss for uttalelser i en del saker.  Hvordan skal vi vite hvor aktuell saken er for velene våre? 

 

Vi ønsker å bruke tid sammen med våre medlemmer for å finne fellestrekkene!

 

For et bedre og nærere samarbeid på tvers ser vi for oss at representanter fra medlems-velene våre og styret i Nesodden Velforbund (NVF) møtes et par ganger i året for å snakke sammen om hva man er fornøyd med, hva av saker som aktivt må jobbes med og hva som kan forbedres. Hovedpoenget er å utnytte og utveksle hverandres erfaringer via vårt felles samlingspunkt (NVF) til dialog, arbeid og for å styrke det positive samarbeidet oss imellom. Med et tettere samarbeid (mellom velene og Nesodden Velforbund) vil det også resultere i at vi kan stå sterkere sammen i kommunikasjonen med kommunen.

 

 

REFERATER FRA TIDLIGERE MØTER:

 

- Referat fra møtet den 26.10.2017 (word-dokument)

- Referat fra møtet den 19.10.2016 (word-dokument)

- Artikkel om ledermøtet i Fellevelets avis nr 2/16.

 

 

Med vennlig hilsen
Styret i NESODDEN VELFORBUND

kontakt@nesoddenvelforbund.no
www.nesoddenvelforbund.no

 

 

index

Nesodden Velforbund, Boks 119, 1457 FAGERSTRAND, E-mail: kontakt@nesoddenvelforbund.no - Org. nr. 970 994 912