Nesodden Velforbund

Nyttige linker Informasjon om Nesodden Velforbund Medlemsinformasjon Vellenes fellesorganisasjon Veiene våre MVArefusjon og veistøtte Medieomtaler Informasjon om vann og avløp Radonmålinger på Nesodden Fellesvelets avis Nyttige linker


følg oss på
facebook

Støtt oss
med din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

Mva-kompensasjon:
Søknadsfrist: så snart som mulig og innen 17.mai.

Nå er det tid for å søke kompensasjon for moms betalt i 2016.
Her er det penger å hente!


Har du lyst til å få tilbake noe av momsen som velforeningen din betalte i 2016?

Sett deg inn i denne «Oppskriften», last ned og fyll ut listen med kostnader dere har hatt og send inn de nødvendige dokumentene til VFO.
Reglene er detaljerte, men enkle å følge. Pengene kommer i desember!
VFO driver denne tjenesten for å assistere vellene gjennom søknadsprosessen, og for at også vel som ikke når opp til minstebeløpene skal kunne få en rettferdig kompensasjon

Her er

- Oppskriften for hvordan man søker     >
- Sjekkliste for revisor    >

- Veiskjema    >
- Mal for transaksjonslisten    >   


Søknaden gjelder den frivillige delen av velenes virksomhet. Omfanget er nærmere forklart i vedlegget.


Alt sendes, gjerne som vedlegg til en e-post,  til post.vfo@velforbundet.no

 

Søknaden innebærer litt jobb for kassere og revisor i velet, men det er verdt tidsbruket!

Et typisk eksempel fra 2014:

Velforening : X

Driftsutgifter totalt: 145.932 kr, herav utgifter med MVA

Beløp som kan kompenseres 99.852 kr
Mva beløp: 19.971 kr
Omfattet: Containerleie, kontor og datautgifter, utgifter til lekeplass, jul- og sommerarrangement, nyhetsbrev
Tildelt beløp: 16.409 kr
Mange penger å hente tilbake til en slunken velkasse!


Søknadsfrist 1. juli 2016.

Send gjerne søknaden langt tidligere så det ikke hoper seg opp.
Reglene er detaljerte, men enkle å følge. Utbetaling av kompensasjonen kommer i desember.
VFO driver denne tjenesten for å assistere velene gjennom en komplisert søknadsprosess, og for at også vel som ikke når opp til minstebeløpene skal kunne få en rettferdig kompensasjon.

Hvis staten ikke har satt av nok penger til formålet kan det bli en avkorting i utbetalingen, lik for alle, men det vil vise seg.

 

Hva kan det søkes om refusjon for?
I prinsippet kan det søkes om refusjon for all betalt moms på varer  og tjenester.

    Unntakene er:
    1. Nyoppføringinger og førstegangs handlinger (Ikke oppføring av
        nytt velhus eller første gang det males, men reparasjoner og 
        vedlikehold)
    2. Bevertning (Ikke kakene til årsmøtet, men trykking av regnskapet) 
    3. Faste avgifter på faste anlegg som kabelTV og lignende.NYTTIGE LINKER:

- Lotteristiftelsens hjemmesider     >

- Frivillighetsregisteret     >

 

 


* Det har kommet inn en feil i "Oppskriften for hvordan man søker", ved beregning av fradraget for utleie av velhus, note 1 på side 4

 

Avsnittet skal lyde:

1 : Driver vellet utleie av sitt velhus må utgiftene som gjelder drift og vedlikehold av velhuset fordeles
skjønnsmessig mellom den frivillige virksomheten og utleie-virksomheten
Det enkleste er å:
- Summere alle utgifter i transaksjonslisten som har med velhuset å gjøre: T kr
- Finn størrelsen på velhuset :                                                                 V m2
- Finn ut om noe av velhuset leies bort på årsbasis:                                   U m2
- Finn ut hvor mange dager resten av huset er leid ut:                               D dager
Kostnadsreduksjonen pga. utleie blir:                                                      T*U/V*(1-D/365) kr
Reduksjonen føres inn med negativt fortegn på transaksjonslisten, med tilhørende MVA.


Nesodden Velforbund, Boks 119, 1457 FAGERSTRAND, E-mail: kontakt@nesoddenvelforbund.no - Org. nr. 970 994 912