Nesodden Velforbund

Nyttige linker Informasjon om Nesodden Velforbund Medlemsinformasjon Vellenes fellesorganisasjon Veiene våre MVArefusjon og veistøtte Medieomtaler Informasjon om vann og avløp Radonmålinger på Nesodden Fellesvelets avis Nyttige linker


følg oss på
facebook

Støtt oss
med din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

Mva-kompensasjon:
Søknadsfrist 1. juni 2018.


Nå er det tid for å søke kompensasjon for moms betalt i fjor.
Her er det penger å hente!


Har du lyst til å få tilbake noe av momsen som velforeningen din betalte i fjor?

Sett deg inn i fremgangsmåten, last ned og fyll ut listen med kostnader dere har hatt og send inn de nødvendige dokumentene til VFO.
Reglene er detaljerte, men enkle å følge. Pengene kommer i desember!
VFO driver denne tjenesten for å assistere vellene gjennom søknadsprosessen, og for at også vel som ikke når opp til minstebeløpene skal kunne få en rettferdig kompensasjon.
Søknaden gjelder den frivillige delen av velenes virksomhet 

- LINK TIL VFOs informasjon og "oppskrift"    >

- Les mer om MVA.kompensasjon i VFOs aprilutgave av Velposten.   >

Står man helt fast kan man ringe 480 90 686.

Alt sendes som vedlegg til e-post: post@vellenesfellesorganisasjon.no

 

Søknaden innebærer litt jobb for kassere og revisor i velet, men det er verdt tidsbruket!

Et typisk eksempel fra 2014:

Velforening : X

Driftsutgifter totalt: 145.932 kr, herav utgifter med MVA

Beløp som kan kompenseres 99.852 kr
Mva beløp: 19.971 kr
Omfattet: Containerleie, kontor og datautgifter, utgifter til lekeplass, jul- og sommerarrangement, nyhetsbrev
Tildelt beløp: 16.409 kr
Mange penger å hente tilbake til en slunken velkasse!


Send gjerne søknaden langt tidligere så det ikke hoper seg opp. Reglene er detaljerte, men enkle å følge. Utbetaling av kompensasjonen kommer i desember. VFO driver denne tjenesten for å assistere velene gjennom en komplisert søknadsprosess, og for at også vel som ikke når opp til minstebeløpene skal kunne få en rettferdig kompensasjon.

Hvis staten ikke har satt av nok penger til formålet kan det bli en avkorting i utbetalingen, lik for alle, men det vil vise seg.

 

Hva kan det søkes om refusjon for?
I prinsippet kan det søkes om refusjon for all betalt moms på varer  og tjenester.

    Unntakene er:
    1. Nyoppføringinger og førstegangs handlinger (Ikke oppføring av
        nytt velhus eller første gang det males, men reparasjoner og 
        vedlikehold)
    2. Bevertning (Ikke kakene til årsmøtet, men trykking av regnskapet) 
    3. Faste avgifter på faste anlegg som kabelTV og lignende.NYTTIGE LINKER:

- Lotteristiftelsens hjemmesider om momskompensasjon    >

- Frivillighetsregisteret     >Nesodden Velforbund har i dag 33 medlemmer hvorav 26 er velforeninger, dvs. totalt 2.492 medlemmer. Hvis hvert medlem representerer en husstand, kan vi si at vi representerer ca. 6.000 innbyggere, eller ca. en tredel av Nesoddens befolkning.
Nesodden Velforbund, Boks 119, 1457 FAGERSTRAND, E-mail: kontakt@nesoddenvelforbund.no - Org. nr. 970 994 912